Pozyskane środki z UE

06 lutego 2019 09:44 | Pozyskane środki z UE

Termomodernizacja budynków

logotypy_na_strone.jpg

Zakończyła się termomodernizacja dwóch budynków na terenie naszej gminy: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Przedmiotem inwestycji było docieplenie ścian zewnętrznych budynków oraz stropodachów. Prace związane z termomodernizacją polepszyły standard użytkowanych budynków i przyczyniły się do poprawy ich estetyki.

Powyższe inwestycje zrealizowane zostały w ramach projektu partnerskiego pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Koszty termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu wyniosły 557 049,69 zł, natomiast Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach 603 000,00 zł. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe wydatki zostały pokryte z budżetu Gminy Gołuchów.

Zdjęcia:

Przeczytano: 763 razy.

Wydrukuj

Do góry