Pozyskane środki z UE

06 lutego 2019 12:18 | Pozyskane środki z UE

Sala sportowa w Kościelnej Wsi

logotypy_580.png 

Oddano do użytkowania salę sportową w Kościelnej Wsi. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 574,56 metrów kwadratowych. W obiekcie utworzone zostały następujące sale:
• sala sportowa z boiskiem o wymiarach 33x18 m, oraz 178 miejscami na widowni;
• pracownia języków obcych, z funkcją podziału na 2 pracownie;
• pracownia chemiczno-biologiczno-fizyczna;
• siłownia;
• sala dydaktyczna umożliwiająca realizację kół zainteresowań oraz spotkań o charakterze doradczym;
• gabinet logopedyczny;
• salka specjalistyczna do ćwiczeń korekcyjnych oraz terapii pedagogicznej;
• pozostała infrastruktura techniczna i socjalna.
Na chwilę obecną trwa wyposażanie sal lekcyjnych w meble oraz pomoce dydaktyczne.
Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę sali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Generalnym wykonawcą była Firma Budowlana „Marek Antczak” z Kalisza. Całkowita szacowana kwota inwestycji wyniesie 10 968 462,63 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 3 969 719,75 zł, pozostała kwota jest finansowana ze środków budżetu Gminy Gołuchów.
Należy dodać, iż obecnie w Zespole Szkół realizowany jest projekt „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz organizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”.  Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest doposażenie sal, realizacja zajęć dydaktycznych oraz szkolenie nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi w placówce potrzebami. Wartość projektu to 332 027,69 zł, z czego wysokość dofinansowania 315 425,03 zł.

Zdjęcia:

Przeczytano: 858 razy.

Wydrukuj

Do góry