Pozyskane środki z UE

18 czerwca 2020 07:57 | Pozyskane środki z UE

Pierwszy publiczny żłobek w gminie Gołuchów

Niebawem rozpoczną się prace budowlane polegające na przygotowaniu pomieszczeń dawnych pracowni szkolnych do potrzeb nowo powstającego żłobka. Pierwszy publiczny żłobek w gminie Gołuchów będzie mieścił się w południowej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie, w której wcześniej znajdowały się klasy gimnazjum.
W ramach realizowanej przebudowy powstanie 9 pomieszczeń, które wyposażone będą w meble i sprzęt oraz w materiały dydaktyczne, odpowiednie dla dzieci do lat 3. W żłobku powstanie sala zabaw, pomieszczenie leżakowni, szatnia, łazienka oraz pomieszczenie wydawcze, socjalne i pralnia/suszarnia. Jedno z wyjść będzie prowadziło na taras i stanowiło jedocześnie przejście na przylegający do budynku plac zabaw. Urządzenia zabawowe zostaną zakupione z myślą o najmłodszych, a cały plac zabaw będzie zabezpieczony kolorowym ogrodzeniem. Pomieszczenia żłobka dostosowane zostaną do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w związku z czym od strony głównego wejścia dobudowany zostanie podjazd do wózków.
Celem utworzenia nowej instytucji jest stworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice dzieci będą mogli powrócić na rynek pracy, utrzymać pracę lub rozpocząć jej aktywne poszukiwanie. W ramach projektu planowane jest zatrudnienie wykwalifikowanych opiekunów, odpowiednie przeszkolenie kadry z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz finansowanie przez 24 miesiące bieżącego funkcjonowania żłobka, co znacznie przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez rodziców chcących zapisać dziecko do żłobka.
Dzieci przebywające w żłobku będą miały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki zgodne z ich rozwojem psychofizycznym. Harmonogram placówki obejmie m.in. zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, jak również dodatkowe zajęcia sensoryczne. Dzieci będą razem z opiekunami mogły przebywać na tarasie, bawić się na placu zabaw i wychodzić na spacery. W ofercie żłobka przewidywana jest także organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i ich rodziców oraz opiekunów.
Żłobek zostanie utworzony dzięki środkom pozyskanym z dwóch programów: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi oraz z dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 nr RPWP.06.04.01-30-0081/19-00 została zawarta w dniu 25 maja 2020 r.
Zgodnie z jej treścią całkowita wartość projektu wynosi 1.035 287,74 zł, z czego wsparcie finansowe stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych tj. 983.523,35 zł.

Przeczytano: 122 razy.

Wydrukuj

Do góry