Pozyskane środki z UE

01 października 2005 09:41 | Pozyskane środki z UE

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tursko

Inwestycja rozpoczęta w marcu 2005 r. została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Stacja zaopatruje w wodę miejscowości Tursko, Bielawy, Kajew, Cieśle, Wszołów, Jedlec oraz awaryjnie Gołuchów.

Wybudowano nowy budynek stacji, powstały zbiorniki retencyjne żelbetowe 2 szt., budowa odstojnika wód popłucznych. Wybudowano drogę wewnętrzną, powstało ogrodzenie. Wykonano roboty elektryczne i automatykę. Zakończenie inwestycji nastąpiło w październiku 2005 r. Koszt wyniósł 828 212,50 zł, w ramach ZPORR otrzymano wsparcie w kwocie 703 980 zł

Przeczytano: 2423 razy.

Wydrukuj

Do góry