Pozyskane środki z UE

01 października 2004 09:57 | Pozyskane środki z UE

Budowa drogi gminnej- ulica Kwiatowa, Osiedlowa, Kajewska, Wierzbowa, Różana, Zielona w Gołuchowie

Budowa drogi rozpoczęta w lipcu 2004 r. jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. Koszt inwestycji wyniósł 1 189 789,43 zł, z czego współfinansowanie wyniosło 454 748,47 zł.

Droga o długości 922,00 m; szerokości jezdni od 5,00m do 6,00 m; szerokości pasa drogowego od 8,00 m do 10,00 m. Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm oraz na ul. Osiedlowej z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna o grub. 5 cm. Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, wjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm. Odwodnienie drogi do istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą ścieków przykrawężnikowych, wpustów ulicznych i przykanalików.

Celem realizacji inwestycji zakończonej w październiku 2004 r. było wykonanie drogi stanowiącej dojazd do posesji zlokalizowanych przy tej drodze oraz połączenie drogi krajowej nr 12 z drogą gminną Gołuchów - Wszołów. W wyniku jej realizacji utworzony został nowy ciąg drogowy, wzrosło bezpieczeństwo ruchu oraz zapewniono bezpieczną drogę dla pieszych, szczególnie dla dzieci dochodzących do szkoły.

Przeczytano: 2369 razy.

Wydrukuj

Do góry