Pozyskane środki z UE

01 sierpnia 2003 09:57 | Pozyskane środki z UE

Budowa drogi gminnej ul. Zachodnia w Gołuchowie

Budowana droga stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych przy tej ulicy oraz połączenie drogi krajowej nr. 12 z drogą gminną Gołuchów- Wszołów.

Inwestycja rozpoczęta w kwietniu 2003 r. Wybudowano drogę o długości 608,00 m; szerokości jezdni 6,00 m; szerokości pasa drogowego 9,60 - 10,00 m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm. Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, wjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm. Odwodnienie drogi do istniejącej kanalizacji sanitarnej za pomocą ścieków przykrawężnikowych, wpustów ulicznych i przykanalików.

Inwestycja stworzyła dogodny dojazd do całego osiedla mieszkaniowego. Wpłynęło to na podniesienie atrakcyjności gospodarstw tej części Gołuchowa. Drogę oddano do użytku w sierpniu 2003 r.

Koszt budowanej drogi wyniósł 920 379,30 zł. Inwestycja była dofinansowana z programu SAPARD Rozwój i Poprawa Infrastruktury obszarów wiejskich.

Przeczytano: 2393 razy.

Wydrukuj

Do góry