Pozyskane środki z UE

04 sierpnia 2003 09:58 | Pozyskane środki z UE

Budowa kanalizacj sanitarnej Czerminek – Szkudła

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej rozdzielczej grawitacyjno- ciśnieniowej. Trwała od kwietnia do sierpnia 2003 r.

Inwestycja obejmowała wykonanie:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 4,023 m,

- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 3,769 m,

- przepompownie ściekowe 4 szt.,

- przepompownie przydomowe 4 szt.,

- przyłącza do budynków 80 szt.,

- przykanaliki o łącznej dł. 1,976 m.

Kanalizacją objęto 148 gospodarstw domowych i 10 miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Budowa kanalizacji na terenie obszaru krajobrazu chronionego „Dolina rzeki Ciemnej” umożliwiła regulację gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym inwestycją. Wyeliminowała niekontrolowane zanieczyszczanie wód powierzchniowych zalewu pełniącego rolę zorganizowanego kąpieliska. Wpłynęło to na wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców wsi Czerminek i Szkudła.

Koszt inwestycji wyniósł 1 194 878 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Rozwój                        i Poprawa Infrastruktury Obszarów Wiejskich, w ramach Programu SAPARD wyniosło 574 878 zł.

 

Przeczytano: 2463 razy.

Wydrukuj

Do góry