Inwestycje realizowane

30 grudnia 2016 13:13 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec - etap 1

W miejscowości Jedlec zakończony został pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej. Etapem tym objęto tereny najbardziej zwartej zabudowy, czyli teren drogi do kościoła, centrum wsi, teren przy tzw. „czarnej drodze”, częściowo przy drodze powiatowej w kierunku Turska oraz przy drodze gminnej w kierunku Macewa.
Zakres wykonywanych prac obejmował wykonanie:
- kolektora grawitacyjnego – 3 117 m,
- rurociągu tłocznego – 2 285 m,
- przepompowni ścieków – 3 szt.,
oraz 93 sztuk przykanalików.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane M. Wawrzyniak z Ostrzeszowa.
Koszt inwestycji wyniósł 1 858 814,19 zł.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki numer 141/U/400/147/2016 z dnia 23.09.2016 roku.

Przeczytano: 1765 razy.

Wydrukuj

Do góry