Inwestycje realizowane

25 listopada 2016 09:32 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Mickiewicza, Żeromskiego i Asnyka w Gołuchowie

W miejscowości Gołuchów przebudowane zostały ulice Mickiewicza, Żeromskiego i Asnyka.
Zakres wykonywanych prac objął wykonanie na ulicy Żeromskiego i Asnyka nowej warstwy ścieralnej, parkingu przy boisku, częściowo chodników przy drodze oraz wjazdów na posesje. Dodatkowo na ulicy Żeromskiego wybudowano kanalizację deszczową. Natomiast zakres robót na ulicy Mickiewicza objął wykonanie nowej warstwy ścieralnej, częściowego poszerzenia chodnika, wjazdów na posesje oraz wyspy spowalniającej ruch od strony miejscowości Przekupów.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza.
Koszt inwestycji wyniósł 604 619,18 zł.
Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, Żeromskiego, ul. Asnyka”, zostało zrealizowane w 2016 roku.
Kwota udzielonej dotacji wynosi 273 338,00 zł.
Dofinansowanie zostało udzielone ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, oraz ze środków budżetu powiatu pleszewskiego oraz Gminy Gołuchów.

Zdjęcia:

Przeczytano: 1876 razy.

Wydrukuj

Do góry