Inwestycje realizowane

19 listopada 2018 09:16 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła

W miejscowości Szkudła przebudowana została droga gminna. W ramach prac poszerzono i wyrównano podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono warstwę ścieralną z masy mineralno – asfaltowej gr. 6 cm., wykonano pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m.
Długość przebudowanego odcinka wynosi 0,980 km. przy szerokości 4,0 m.      
Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; z/s w Ociążu, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
Koszt robót budowlanych: 420 213,63 zł.
Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków budżetu Gminy Gołuchów.
Kwota dofinansowania wyniosła 162 575,00 zł.

Zdjęcia:

Przeczytano: 714 razy.

Wydrukuj

Do góry