Inwestycje realizowane

19 listopada 2018 09:11 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi w miejscowości Czechel

W miejscowości Czechel przebudowana została droga gminna. W ramach prac wykonano roboty ziemne, ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm i nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej grubości 5 cm. Uzupełniono pobocze kruszywem łamanym na szer. 0,5.
Długość przebudowanego odcinka wynosi 0,378 km. przy szerokości 4,5 m.      
Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz; z/s w Ociążu, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
Koszt robót budowlanych: 199 929,12 zł.
Jest to zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków budżetu Gminy Gołuchów.
Kwota dofinansowania wyniosła 42 525,00 zł.

Zdjęcia:

Przeczytano: 673 razy.

Wydrukuj

Do góry