Inwestycje realizowane

25 listopada 2019 10:13 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła

W miejscowości Szkudła wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 950 m, łączącej drogę gminną Szkudła – Kucharki z drogą gminną do KRUS-u.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował wykonanie:
- koryta na poszerzeniu drogi,
- warstwy ścieralnej z kruszywa stabilizowanego cementem na poszerzeniu drogi o grubości 10 cm,
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu drogi grubości 20 cm,
- wyrównania z kruszywa łamanego istniejącej konstrukcji jezdni,
- warstwy ścieralnej grubości 6 cm.
W ramach inwestycji wykonano również przepust i pobocza, oraz zamontowano barierki ochronne i znaki drogowe.
Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oraz ze środków budżetu Gminy Gołuchów.
Koszt wykonanych robót budowalnych wyniósł 458 072,89 zł.
Kwota dofinansowania to: 3 150,00 zł.

Zdjęcia:

Przeczytano: 424 razy.

Wydrukuj

Do góry