Inwestycje realizowane

21 stycznia 2015 09:19 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji deszczowej w Karsach

Prace dotyczyły wykonania 272 m kanału kanalizacji deszczowej wraz z 21 studzienkami ściekowymi. Prace wymagały wykonania również 147 m drenażu i odtworzenia nawierzchni drogi gminnej. Koszt zadania – 101 971,66 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:19 | Inwestycje realizowane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kościelnej Wsi – osiedle Panorama

W ramach inwestycji wykonano 128 m sieci wodociągowej oraz 109 m sieci kanalizacji sanitarnej z 2 studzienkami kanalizacyjnymi. Koszt zadania – 34 565,55 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Gminy...

czytaj więcej »

20 stycznia 2015 13:20 | Inwestycje realizowane

Budowa chodnika w Czechlu

W 2014 roku również przy drodze gminnej w miejscowości Czechel wykonano ok. 100 m odcinek chodnika dla pieszych. Nawierzchnia chodnika wykonana została z kostki brukowej o gr. 6 cm. Koszt zadania – 16 752,56 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja...

czytaj więcej »

20 stycznia 2015 13:18 | Inwestycje realizowane

Budowa chodnika w Karsach

W miejscowości Karsy przy drodze gminnej wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku 160 m, o szerokości 1,5 m. Przebudowa objęła również wykonanie nawierzchni na istniejących wjazdach na posesję z kostki betonowej o gr. 8 cm. Koszt zadania – 26 165,34 zł. Zadanie wykonane zostało...

czytaj więcej »

20 stycznia 2015 13:17 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Różanej w Kościelnej Wsi

W 2014 roku przebudowana została ulica Różana w Kościelnej Wsi. Przeprowadzone roboty polegały na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej. Przebudowany odcinek stanowi 150 m, początkowe 26 m drogi posiada szerokość 5 m, i pełni zadanie mijanki przy skrzyżowaniu....

czytaj więcej »

02 stycznia 2015 11:29 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Ostrowskiej w Kościelnej Wsi

W 2014 roku wykonana została przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Ostrowskiej w Kościelnej Wsi. Przeprowadzone roboty objęły wykonanie nawierzchni ulicy, chodników oraz miejsc parkingowych z kostki betonowej. Wykonano również kanalizację deszczową. Koszt wykonanej przebudowy...

czytaj więcej »

30 grudnia 2014 10:26 | Inwestycje realizowane

Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec

Inwestycje została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają...

czytaj więcej »

28 października 2014 10:49 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej Szkudła - Kucharki

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza, zakończyło przebudowę drogi gminnej, która łączy dwie miejscowości: Szkudłę i Kucharki. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię asfaltową o szer. 3 m z umocnionymi poboczami o szer. 75 cm. Koszt całkowity przebudowy drogi...

czytaj więcej »

28 października 2014 10:44 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Bocznej w Kościelnej Wsi

Zakończona została przebudowa ulicy Bocznej, w miejscowości Kościelna Wieś. Zakres przebudowy obejmował wykonanie drogi o dł. 290 m o nawierzchni z kostki betonowej. Dokonano wzmocnienia skarpy płytami ażurowymi w celu zapobiegnięcia osuwania się ziemi. Zadanie zostało wykonane przez Zakład...

czytaj więcej »