Inwestycje realizowane

14 lutego 2013 08:28 | Inwestycje realizowane

GCK „Zamek” buduje place zabaw dla dzieci

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” wybudowało na przełomie października i listopada 2012 roku, trzy place zabaw dla dzieci, jeden w miejscowości Karsy oraz dwa w Gołuchowie. Natomiast wiosną 2013 roku, planowane jest wybudowanie kolejnego placu, tym razem w miejscowości Kościelna...

czytaj więcej »

18 stycznia 2013 14:14 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w Kucharach

W październiku 2012 roku zakończono przebudowę drogi w miejscowości Kuchary. Koszt zadania wyniósł 1 245 tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane z: - dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 346 820 zł, - budżet Gminy Gołuchów –...

czytaj więcej »

18 stycznia 2013 14:13 | Inwestycje realizowane

Przebudowa dróg w gminie Gołuchów

Pod koniec 2012 roku, po dokonanych przebudowach, zostały oddane do użytkowania następujące drogi gminne: - Gołuchów – Kajew, - ulice Górna, Podgórna i Łęgowa w miejscowości Kościelna Wieś, - droga w miejscowości Macew – od skrzyżowania z drogą do Jedlca w...

czytaj więcej »

18 stycznia 2013 14:08 | Inwestycje realizowane

Targowisko

Prace związane z przebudową targowiska w Gołuchowie uległy opóźnieniu. Obecnie została wykonana większość prac związanych z utwardzeniem powierzchni targowiska, parkingów oraz montażem wiaty targowej.

czytaj więcej »

19 października 2012 07:52 | Inwestycje realizowane

Zakończeniu budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi

W miejscowości Kościelna Wieś zakończony został II etap budowy kanalizacji sanitarnej obejmujący ulice: Ogrodową, Graniczną, Różaną, Długą oraz częściowo ulice: Szwedzką, Ostrowską i Witosa. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ–EKON S.A....

czytaj więcej »

11 października 2012 10:02 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Górnej, Podgórnej i Łęgowej w Kościelnej Wsi

W miejscowości Kościelna Wieś trwa przebudowa trzech ulic: Górnej, Podgórnej i Łęgowej. Prace związane z wykonaniem podbudowy wykonuje Zakład Usług Komunalnych, natomiast położenie masy bitumicznej zlecono wykonawcy wyłonionemuw przeprowadzonym przetargu nieograniczonym –...

czytaj więcej »

14 września 2012 09:16 | Inwestycje realizowane

Przebudowa starego budynku Szkoły Podstawowej w Kucharkach

Urząd Gminy w Gołuchowie prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”. Zakres rzeczowy przebudowy będzie obejmowałremont pomieszczeń...

czytaj więcej »

14 września 2012 09:15 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi w Macewie

Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Gołuchów wybrała najkorzystniejszą ofertę na przebudowanie drogi gminnej w miejscowości Macew. Wykonawcą została firma KAREX z Kalisza. Kryterium wyboru była najniższa cena. Wartość robót wyniesie 236 tys. zł. Zakres rzeczowy...

czytaj więcej »

27 lipca 2012 10:46 | Inwestycje realizowane

Ścieżka rowerowa na ulicy A. Mickiewicza w Gołuchowie

Gmina Gołuchów podpisała umowę na wykonanie przebudowy ulicy Mickiewicza w Gołuchowie. Przebudowa polega na uzupełnieniu odwodnienia oraz budowie ścieżki rowerowej, od ulicy Żeromskiego do ulicy Akacjowej. Inwestycja ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów,...

czytaj więcej »

27 lipca 2012 10:39 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej z Gołuchów do Kajewa

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG dokona przebudowy drogi z Gołuchowa do Kajewa, tzw. „Kajówki”. Prace obejmą odcinek 1,6 km, od skrzyżowania z ulicą Osiedlową do skrzyżowania w Kajewie. Wyremontowana zostanie już istniejąca podbudowa, następnie...

czytaj więcej »