Inwestycje realizowane

29 października 2010 21:47 | Inwestycje realizowane

Remont nawierzchni drogi powiatowej Tursko-Jedlec-Gołuchów

Zakończona we wrześniu 2010 r. inwestycja polegająca na pracach remontowych istniejącej drogi powiatowej obejmowała wybrane odcinki na długości 2,5 km. Roboty drogowe polegały na: -wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, -wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:46 | Inwestycje realizowane

Ciąg pieszo – jezdny wraz z włączeniem do istniejącej drogi gminnej w Żychlinie

Inwestycja zrealizowana w 2010 roku polegająca na budowie ciągu pieszojezdnego obejmowała wykonanie pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa łamanego. Szerokość jezdni 3,0 m na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do początku budynku-...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:44 | Inwestycje realizowane

Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej

Zakres inwestycji dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych z terenu objętego rozbudową. Teren objęty budową kanalizacji...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:42 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi powiatowej na terenie położonym w miejscowości Pleszówka polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej

Rozpoczęta w lipcu 2010 r. przebudowa drogi jest drogą łączącą miejscowości Brzezie, Pleszówka, Tursko. Budowany ciąg pieszo rowerowy umożliwia wyłączenie ruchu pieszych z pasa jezdnego. Nawierzchnię ścieżki wykonano z kostki brukowej betonowej szarej na podbudowie z kruszywa łamanego...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:41 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec

Planowana do przebudowy w październiku 2010 r. droga gminna jest położona w wschodniej części wsi, droga ta stanowi dojazd do gospodarstw położonych w tej części wsi, ale jednocześnie do dużego kompleksu łąk i pól uprawnych położonych w dolinie rzeki Prosny. Droga w miejscowości...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:40 | Inwestycje realizowane

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kuchary

Jest to pierwszy etap budowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami oraz przepompowni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowę rozpoczęto w czerwcu 2010 r. Realizowany odcinek kanalizacji sanitarnej obejmuje część wsi Kuchary, położonej...

czytaj więcej »

29 października 2010 21:38 | Inwestycje realizowane

Przebudowa budynku biurowo handlowego na bibliotekę gminną

Inwestycja rozpoczęta w marcu 2010 r . mająca na celu przystosowanie dawnego budynku biurowo-handlowego na bibliotekę gminną. Przebudowa w zakresie branży budowlanej polegała na: robotach remontowo budowlanych i rozbiórkowych; stolarka okienna i drzwiowa; prace stanu wykończeniowego; elewacje...

czytaj więcej »

22 października 2010 11:54 | Inwestycje realizowane

Remont Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlcu

Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest na listopad 2010 r. i polegać będzie na wymianie podłogi w sali OSP w Jedlcu. Po rozebraniu istniejącej podłogi nastąpi montaż nowej podłogi z desek sosnowych, a następnie ocyklinowanie podłogi drewnianej . Planowany koszt remontu wynosi 17 600 zł....

czytaj więcej »

04 października 2010 11:53 | Inwestycje realizowane

Remont dachu Sali wiejskiej w Krzywosądowie Gmina Gołuchów

Remont rozpoczęty w październiku 2010 r. Po wykonaniu prac przygotowawczych planowane jest rozłożenie folii wstępnego krycia układane na wiązarach, ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,. Zostanie wykonana izolacja z wełny mineralnej, a dach pokryty blachą powlekaną trapezową,...

czytaj więcej »