Inwestycje realizowane

19 listopada 2018 09:16 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła

W miejscowości Szkudła przebudowana została droga gminna. W ramach prac poszerzono i wyrównano podbudowę z kruszywa łamanego, ułożono warstwę ścieralną z masy mineralno – asfaltowej gr. 6 cm., wykonano pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m. Długość przebudowanego odcinka wynosi...

czytaj więcej »

19 listopada 2018 09:11 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi w miejscowości Czechel

W miejscowości Czechel przebudowana została droga gminna. W ramach prac wykonano roboty ziemne, ułożono podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm i nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej grubości 5 cm. Uzupełniono pobocze kruszywem łamanym na szer. 0,5. Długość przebudowanego...

czytaj więcej »

05 listopada 2018 10:28 | Inwestycje realizowane

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej w Gołuchowie

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Gołuchów a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu możliwe było wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej długości 170 m. łączącej ulicę Działyńskich w Gołuchowie z przejściem dla pieszych przy kościele....

czytaj więcej »