Inwestycje realizowane

19 czerwca 2015 13:09 | Inwestycje realizowane

Zakończono budowę PSZOK-u w Gołuchowie

Zakończyła się budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 294 006,68 zł. Wyposażenie obiektu zostało dostarczone przez Przedsiębiorstwo „STALPROFIL” z miejscowości Miechucino. Koszt wyposażenia...

czytaj więcej »

16 czerwca 2015 10:33 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogusław

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogusław. Zakres przebudowy obejmował wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową oraz ułożenie na dotychczasowym odcinku drogi gruntowej jezdni z nawierzchni bitumicznej. Długość przebudowanej drogi – 103 m. Zadanie zostało...

czytaj więcej »