Inwestycje realizowane

13 września 2017 07:59 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej Jedlec – Gołuchów – ETAP I

Rozpoczął się I etap przebudowy drogi na odcinku Jedlec – Gołuchów. Zakres wykonywanych prac obejmie: - roboty ziemne, - wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi – warstwa wiążąca o strukturze zamkniętej. Wykonawca...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:56 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi

Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Kościelna Wieś. Zakres rzeczowy obejmował: - roboty ziemne, - wykonanie regulacji pionowej studzienek, -roboty rozbiórkowe płyty betonowej szamba, - wywiezienie gruzu na składowisko, -zasypanie szamba z zagęszczeniem, - przebudowa istniejących...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:55 | Inwestycje realizowane

Budowa wiaty garażowej w miejscowości Kuchary

W miejscowości Kuchary przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej została postawiona wiata garażowa dla samochodu pożarniczego. Zakres prac obejmował: - wykonanie stóp fundamentowych, - wykonanie konstrukcji drewnianej, - wykonanie pokrycia z papy i obróbek blacharskich. Wykonawcą...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:51 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul. Borowskiego

W miejscowości Gołuchów przebudowana została ulica Borowskiego. Zakres prac obejmował m. in.: - wykonanie poszerzenia drogi do szerokości 5,5 m, - wzmocnienie nawierzchni i wykonanie nawierzchni bitumicznej, - ustawienie krawężnika, - wykonanie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów,...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:50 | Inwestycje realizowane

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotła gazowego w sali wiejskiej w Jedlcu

W sali wiejskiej w miejscowości Jedlec zostały wykonane prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotła gazowego. Zakres prac obejmował: 1. Instalację c.o. - przebicie otworów w ścianach - przejścia rur instalacyjnych, - montaż instalacji c.o. z rur i kształtek...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:47 | Inwestycje realizowane

Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie

Zakres wykonywanych prac objął: - demontaż istniejącego pomostu, - montaż konstrukcji z pływaków, - montaż drewnianego podestu pomostu, - montaż drabinek oraz stanowiska ratowniczego Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DEKAR Dariusz...

czytaj więcej »