Inwestycje realizowane

27 maja 2019 14:24 | Inwestycje realizowane

Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej w m. Pleszówka.

Mieszkańcy naszej gminy mogą od niedawna korzystać z nowej siłowni zewnętrznej, która powstała przy sali wiejskiej w miejscowości Pleszówka. W ramach realizowanego zadania zakupione zostały trzy urządzenia do ćwiczeń: „Orbitrek”, „Biegacz” i „Wioślarz”....

czytaj więcej »

27 maja 2019 14:20 | Inwestycje realizowane

Wykonanie altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Macew

Mieszkańcy miejscowości Macew mają już do swojej dyspozycji altanę wraz z wyposażeniem. Wymiary altany wynoszą 5 m x 7 m, a w skład jej wyposażenia wchodzi 8 ławek i 4 stoły. Pod altaną ułożona została kostka betonowa koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Altana...

czytaj więcej »

21 maja 2019 12:56 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła

W miejscowości Szkudła wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 950 m, łączącej drogę gminną Szkudła – Kucharki z drogą gminną do KRUS. Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował wykonanie: - koryta na poszerzeniu drogi, - warstwy ścieralnej z kruszywa stabilizowanego cementem,...

czytaj więcej »