Inwestycje realizowane

30 lipca 2014 12:56 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła i Kucharki

Rozpoczęła się przebudowa drogi w miejscowości Szkudła i Kucharki. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę „Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.” z Kalisza. Wartość udzielonego zamówienia...

czytaj więcej »

30 lipca 2014 12:55 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary

Urząd Gminy w Gołuchowie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Kucharach – na tzw. Polesie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło „Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.” z Kalisza. Wartość udzielonego...

czytaj więcej »