Inwestycje realizowane

22 maja 2014 09:54 | Inwestycje realizowane

Nowe place zabaw w Gminie Gołuchów

Gmina Gołuchówpozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają...

czytaj więcej »

20 maja 2014 12:19 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej Gołuchów, Przekupów, Wszołów

Gmina Gołuchów podpisała umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie kontynuacją sieci istniejącej w Gołuchowie, poza tym obejmie swym zasięgiem wieś Przekupów i części wsi Wszołów. Planowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - kanału grawitacyjnego,...

czytaj więcej »

20 maja 2014 12:16 | Inwestycje realizowane

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kuchary -Popówek

Na odcinku, od szkoły w Kucharach do Popówka, do działki na której budowany jest zakład produkcyjny „Teknia”, wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanału grawitacyjnego o długości 474 m, rurociągu tłocznego o długości...

czytaj więcej »

07 maja 2014 14:07 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Kopczyńskiego

Urząd Gminy w Gołuchowie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego przebudowy ulicy Kopczyńskiego w Gołuchowie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do posesji nr 14. Zakres rzeczowy prac obejmował odwodnienie drogi, montaż...

czytaj więcej »

07 maja 2014 13:59 | Inwestycje realizowane

Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie

W miejscowości Krzywosądów rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, pod nazwą „Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż...

czytaj więcej »

07 maja 2014 13:55 | Inwestycje realizowane

Chodniki w centralnej części miejscowości Jedlec

W 2013 roku została przebudowana również droga w centralnej części miejscowości Jedlec. Wykonano chodniki przy drodze, na odcinku od sklepu do zabudowań wielorodzinnych – 200 m chodnika o szerokości 2 m oraz 80 m o szerokości 1,5 m. Nowy odcinek chodnika w połączeniu z istniejącym...

czytaj więcej »

07 maja 2014 13:54 | Inwestycje realizowane

Przebudowa dróg gminnych w Kościelnej Wsi

W 2013 roku, w Kościelnej Wsi przebudowano kilka ulic położonych w jednej z najstarszych części miejscowości, tj. ulicę Krótką, Strumykową oraz Okrężną. Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: - ulica Okrężna, przebudowa drogi o dł. 258 m i szer. jezdni 3,5 m, nawierzchnia...

czytaj więcej »

07 maja 2014 13:44 | Inwestycje realizowane

Przebudowa boiska sportowego oraz budowa bieżni w Gołuchowie

W drugiej połowie 2013 roku wykonano przebudowę boiska sportowego w Gołuchowie oraz wybudowano na terenie obiektu bieżnię o nawierzchni poliuretanowej. Wykonawców inwestycji wyłoniono w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcą bieżni została...

czytaj więcej »