Inwestycje realizowane

22 maja 2014 09:54 | Inwestycje realizowane

Nowe place zabaw w Gminie Gołuchów

 

Gmina Gołuchówpozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi”, środki na utworzenie 5 kolejnych  placów zabaw. Środki te to kwota 44 330 zł. Budowa placów zabaw kosztować będzie 68 292,07 zł. Różnica pomiędzy otrzymanymi środkami, a kwotą realizacji zadania pokryta zostanie ze środków własnych gminy.

 Gmina Gołuchów podpisała umowy na wykonanie 5 placów zabaw, w miejscowościach Pleszówka, Szkudła, Kajew, Karsy i Czechel. Budowa placów zabaw wynika z potrzeby zapewnienia najmłodszym mieszkańcom gminy, miejsc do bezpiecznej zabawy i wspólnego spędzania czasu.

 Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Pierwszy z placów został już wykonany w miejscowości Pleszówka. Wykonawcą była firma Magic Garden z miejscowości Pakość. Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany został przy budynku świetlicy wiejskiej. Dzieci mają tu do swojej dyspozycji główny zestaw zabawowy składający się z wieży, ślizgu, drabinki wejściowej i linowej, liny wspinaczkowej oraz dodatkowo z huśtawki wahadłowej.

 Koszt budowy placu zabaw wyniósł 10 426,71zł brutto, przy czym kwota planowanego dofinansowania wynosi 6780zł.

 Wykonawcą placów zabaw w miejscowościach Szkudła oraz Kajew jest przedsiębiorstwo Hydro-Wielkopolska z Mosiny.

 Plac zabaw dla dzieci w Szkudli powstanie przy budynku świetlicy wiejskiej. Dzieci otrzymają do zabawy główny zestaw zabawowy składający się z wież, kratownicy linowej, trapu wejściowego, pomostu ruchomego, ślizgu oraz drążka do podciągania, jak również huśtawkę wahadłową.

 Koszt budowy placu zabaw wyniesie 14 633,93 zł brutto, przy czym kwota planowanego dofinansowania wynosi 9500 zł.

 Natomiast plac zabaw w Kajewie, zostanie wybudowany na terenie istniejącego boiska. Będzie składał się z zestawu zabawowego składającego się z wieży, kratownicy linowej, trapu wejściowego, ruchomego pomostu oraz ślizgu i drążka do podciągania. Wyposażony zostanie również w huśtawkę wahadłową.

 Koszt budowy placu zabaw wyniesie 14 633,93 zł brutto, przy czym kwota planowanego dofinansowania wynosi 9500 zł.

 W miejscowościach Czechel i Karsy place zabaw zostaną wykonane przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak, z  miejscowości Zębowo gm. Lwówek.

 W Czechlu plac zabaw dla dzieci zostanie wybudowany obok boiska sportowego. W skład placu będzie wchodził główny zestaw zabawowy składający się z wież, rury strażackiej, pomostu ruchomego, ślizgu, drążka do przewrotów i ścianki wspinaczkowej oraz huśtawki wahadłowej.

 Koszt budowy placu zabaw wyniesie 12 939,60 zł brutto, przy czym kwota planowanego dofinansowania wynosi 8400 zł.

 W Karsach, plac zabaw dla dzieci zostanie wykonany w pobliżu boiska sportowego. Dzieci do zabawy otrzymają główny zestaw zabawowy składający się z wieży, ślizgu i drabinki wejściowej, dodatkowo plac uatrakcyjni karuzela, zabawka sprężynowa oraz huśtawka wagowa i wahadłowa.

 Koszt budowy placu zabaw wyniesie 15 657,90 zł brutto, przy czym kwota planowanego dofinansowania to 10150 zł.

 Wszystkie zamontowane zestawy zabawowe będą spełniały normy bezpieczeństwa, potwierdzone stosownymi certyfikatami.

 Na każdym placu wykonane zostaną wymagane strefy upadku. Powierzchnia upadku zostanie wykonana z piasku o grubości 20 cm, dla urządzeń zabawowych o wysokości upadku od 1,0m do 2,0m z uprzednim zdjęciem darniny lub humusu grubości 15 cm.

 Ponadto, wszystkie place zabaw zostaną wyposażone w ławki, tablicę zawierającą regulamin przebywania na placu zabaw oraz kosz na śmieci.

 Termin wykonania wszystkich placów to koniec czerwca 2014 roku.

 

Przeczytano: 2630 razy.

Wydrukuj

Do góry