Inwestycje realizowane

27 czerwca 2012 11:14 | Inwestycje realizowane

Przebudowa targowiska w Gołuchowie

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane na terenie dotychczasowego „targowiska”. Wykonawcą prac będzie kaliskie przedsiębiorstwo BUDMAR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, Kalisz; które zostało wybrane w toku prowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja polegać będzie...

czytaj więcej »

27 czerwca 2012 11:14 | Inwestycje realizowane

Budowa świetlicy wiejskiej w Szkudli

Urząd Gminy w Gołuchowie ogłosił przetarg na budowę świetlicy w Szkudli. Jest to znaczna inwestycja zarówno pod względem finansowym jak i budowlanym, dlatego koniec realizacji przewidywany jest na przyszły rok. Budowana świetlica będzie miała za zadanie zaspokojenie potrzeb kulturalnych...

czytaj więcej »

25 czerwca 2012 13:45 | Inwestycje realizowane

Dostawa i montaż placu zabaw w Gołuchowskim Ośrodku Turystki i Sportu

W lipcu br. na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. Budowany plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Będzie miejscem bezpiecznej zabawy i aktywnego rozwoju fizyczno-społecznego dla wszystkich małych mieszkańców naszej...

czytaj więcej »

25 czerwca 2012 13:44 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Polna

Kolejną przebudowywaną drogą w naszej gminie jest ulica Polna w miejscowości Kościelna Wieś. Wartość inwestycji wynosi 94 668,73 zł brutto. Prace na odcinku 0,565 km wykonywane zostaną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, z/s Ociąż,...

czytaj więcej »

25 czerwca 2012 13:43 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary

W maju br. rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Kucharach. W wyniku przeprowadzonego przetargunajkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz 62–800 Kalisz, ul. Noskowska 3–5. Przedsiębiorstwozaoferowało kwotę na realizację inwestycji:...

czytaj więcej »

16 grudnia 2011 09:46 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa II

Droga przebudowana została na długości 0,595 km, szerokość jezdni 4,0 m i 3,0 m. Zakres rzeczowy obejmuje: - roboty ziemne, - drenaż z rur, - plantowanie skarp rowu i nasypu, - progi zwalniające z kostki betonowej 2 szt., - ustawienie znaków pionowych, - wykonanie studni rewizyjnej, Inwestycja...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:01 | Inwestycje realizowane

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

Plac budowy pod budowę kompleksu boisk został przekazany w 27.05.2011 r. W ramach zadania wykonane zostanie: - boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, wymiary boiska 30,0 x 62,0 m - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wymiary boiska 19,1 x 32,1 m - budynek zaplecza...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:01 | Inwestycje realizowane

Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350.

Remont rozpoczęty w maju 2011 r. obejmuje likwidację osunięć drogi tłuczniowej, wyrównanie i wyprofilowanie równiarką nawierzchni tłuczniowej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, odmulenie mechaniczne cieków, odbudowa rowu, umocnienie skarp przy przepustach...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:00 | Inwestycje realizowane

Remont ul. Działyńskich w Gołuchowie

Rozpoczęty w kwietniu 2011 r. remont ul. Działyńskich polega na wykonaniu nowej nawierzchni na jezdni, z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej. Wymienione zostaną lampy oświetlenia ulicznego. Inwestycja jest realizowana ze środków...

czytaj więcej »