Inwestycje realizowane

20 maja 2014 12:19 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej Gołuchów, Przekupów, Wszołów

Gmina Gołuchów podpisała umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie kontynuacją sieci istniejącej w Gołuchowie, poza tym obejmie swym zasięgiem wieś Przekupów i części wsi Wszołów.

Planowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- kanału grawitacyjnego, długość 1452,0 m,

- rurociągu tłocznego, długość 2975,0 m,

- rurociągu tłocznego, długość 170,0 m,

- 3 przepompowni ścieków,

- 23 szt. przykanalików o łącznej długości 166 m,

oraz 23 szt. studzienek przyłączeniowych.

Wykonawca robót został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęło 10 ofert. Wśród złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyło przedsiębiorstwo Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Marian Kubasik, z Kalisza. Umowa na wykonanie zadania została podpisania w dniu 16 maja 2014 roku.

Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych za kwotę 801 512,28 zł, przy czym oferta najdroższa wynosiła ponad 1,2 mln zł i została złożona przez jedną z ostrowskich firm.

Termin wykonania przedsięwzięcia wyznaczony został na koniec września br.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów, Przekupów, Gołuchów” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 http://www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna.html

Przeczytano: 2320 razy.

Wydrukuj

Do góry