Inwestycje realizowane

20 maja 2014 12:16 | Inwestycje realizowane

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kuchary -Popówek

Na odcinku, od szkoły w Kucharach do Popówka, do działki na której budowany jest zakład produkcyjny „Teknia”, wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej.

Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanału grawitacyjnego o długości 474 m, rurociągu tłocznego o długości 724 m, 4 szt. przykanalików oraz odcinka rurociągu tłocznego i sieci wodociągowej o długości 915 m.   

Wykonawca robót został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wśród złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyło przedsiębiorstwo P.P.H.U. ZIEN- TEL Tomasz Zieliński z Żerkowa. Umowa na wykonanie zadania została podpisania w dniu 6 maja 2014 roku.

Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych za kwotę 340 131,90 zł, przy czym oferta najdroższa wynosiła 605000,10 zł.

Termin wykonania przedsięwzięcia wyznaczony został na koniec września br.

Przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

http://www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna.html

Przeczytano: 2183 razy.

Wydrukuj

Do góry