Inwestycje realizowane

07 maja 2014 14:07 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Kopczyńskiego

Urząd Gminy w Gołuchowie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego przebudowy ulicy Kopczyńskiego w Gołuchowie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do posesji nr 14.

Zakres rzeczowy prac obejmował odwodnienie drogi, montaż krawężników i ścieku przykrawężnikowego, przełożenie istniejących wjazdów z kostki brukowej oraz położenie warstwy wyrównawczej i nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm.

Roboty zostały wykonane przez firmę „Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.” z Kalisza.

Wartość inwestycji wynosi 129 tys. zł.

Inwestycja sfinansowana została z budżetu Gminy Gołuchów.

 

Zdjęcia:

Przeczytano: 1888 razy.

Wydrukuj

Do góry