Inwestycje realizowane

07 maja 2014 13:59 | Inwestycje realizowane

Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie

W miejscowości Krzywosądów rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, pod nazwą „Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie”.

Realizacja projektu podzielona została na trzy etapy: rozbudowa sali wiejskiej, dostawa i montaż trybuny przenośnej oraz dostawa i montaż placu zabaw.

Rozpoczęte zostały prace budowlane związane z rozbudową sali. Wykonawcą ich jest Firma Usługowo Handlowa MALBUD Stanisław Żychliński z Kalisza.

W ramach wykonywanych robót zostanie dobudowana do istniejącej sali kotłownia węglowa wraz z instalacją centralnego ogrzewania obejmująca cały obiekt. Wartość ofertowa prowadzonych prac wynosi 158 551,11 zł, natomiast rozliczenie końcowe zostanie wykonane na podstawie kosztorysu powykonawczego, zgodnie z faktycznie wykonanymi robotami.

Planowana wartość projektu wynosi ok. 352 500 zł, wartość dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe środki na realizację zadania zapewnione są z budżetu Gminy Gołuchów.

Planowany termin rozliczenia projektu przewiduje się na koniec września 2014 roku.

  

Przeczytano: 2229 razy.

Wydrukuj

Do góry