Inwestycje realizowane

16 sierpnia 2010 11:52 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej Gołuchów- Tursko

Inwestycja rozpoczęta w marcu 2010 r. Długość odcinka do przebudowy wynosi 1,863 km. Prace polegały na wykonaniu koryta, wywóz i rozplanowanie nadmiaru gruntu wraz z wykonaniem muld odwadniających. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych. Nawierzchnię ścieżki rowerowej wykonano z betonowej...

czytaj więcej »

02 sierpnia 2010 11:52 | Inwestycje realizowane

Remont Sali wiejskiej w Kucharkach

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r. Prace remontowe rozpoczęte w lutym 2010 r. polegały na zmianie pokrycia dachowego blachą powlekaną trapezowa. Wykonano izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Powstał nowy stropodach z...

czytaj więcej »

01 czerwca 2010 11:51 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś zlewnia A, B, C, E

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007- 2013. Koszt realizacji inwestycji to 7.067.206,12 zł Budowę rozpoczęto...

czytaj więcej »