Inwestycje realizowane

11 lipca 2013 07:56 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś zlewnia F

W miejscowości Kościelna Wieś rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka zlewni kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje część ulicy Szwedzkiej oraz ulicę Polną.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanału kanalizacji grawitacyjnej o długości 2 209 m, rurociąg kanalizacji tłocznej – 200 m, przepompownie ścieków oraz przykanaliki ze studniami.   

Wykonawca robót został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty złożyło 11 wykonawców, najkorzystniejsza została złożona przez przedsiębiorstwo A2 CAT Robert Wawrzyniak, z siedzibą w miejscowości Tuliszków. Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych za kwotę 574 988,10 zł; przy czym oferta najdroższa wynosiła 1 153 105,93 zł. 

Termin wykonania przedsięwzięcia wyznaczony został na koniec października br.

Projekt współfinansowany jest z budżetu Gminy oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pożyczka w WFOŚiGW jest umarzalna do 40%.

 

Przeczytano: 2398 razy.

Wydrukuj

Do góry