Inwestycje realizowane

11 października 2013 13:42 | Inwestycje realizowane

Świetlica wiejska w Szkudli

Gmina Gołuchów otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe K –C Kinga Czysta, z miejscowości Topola – Osiedle, gmina Przygodzice, które zostało wybrane zgodnie z procedurą udzielenia zamówień publicznych.

Zakres rzeczowy przeprowadzonej inwestycji obejmował budowę świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej, w formie budowy parkingu, chodników i wjazdu.

Wśród przeprowadzonych prac należy wymienić:

I. Roboty branży budowlanej:

1. Fundamenty i izolacje.          

2. Ściany przyziemia.                            

3. Dach konstrukcja i pokrycie.                           

4. Podłoża i posadzki.               

5. Tynki okładziny wewnętrzne ścian.  

6. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna.                 

7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna.                                

8. Sufity podwieszone.                         

9. Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie.                                                                             

10. Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń.                               

11. Elewacje z dociepleniem i elementy zewnętrzne.    

12. Utwardzenia - chodniki i parkingi. 

13. Wjazd i wyjazd publiczny.              

      

II. Roboty branży sanitarnej:

1. Kanalizacja sanitarna.

2. Instalacja wodociągowa i p. poż.

3. Instalacja c. o.

4. Technologia kotłowni.

5. Ogrzewanie podłogowe.

6. Wentylacja grawitacyjna.

7. Zewnętrzna kanalizacja sanitarna.

8. Przyłącze wodociągowe.

 

III. Roboty branży elektrycznej:

1. Zasilanie.

2. Instalacja oświetlenia.

3. Instalacja gniazd wtykowych i siły.

4. Instalacja uziemiająca odgromowa.

5. Pomiary elektryczne.

 

IV. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Szkudli:

1. Stoły.

2. Krzesła.

Łączna powierzchnia zabudowy świetlicy wynosi 264,6 m², przy czym powierzchnia użytkowa: 212,30 m².

W budynku zlokalizowane są pomieszczenia sali świetlicy, kuchni z zapleczem, kotłowni oraz sanitarne.

Koszt inwestycji obejmujący roboty budowlane i wyposażenie w stoły i krzesła wyniósł 840 978,40 tys. zł.

Poniesione zostały również koszty związane np. z wykonaniem projektu budowlanego, czy z nadzorem inwestorskim.

Zadanie finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” oraz środków własnych budżetu Gminy. Wysokość dofinansowania wynosi 499 600 zł, z czego Gmina otrzymała już 91 700 zł za ukończenie I etapu realizacji operacji. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność za II etap realizacji, w którym wnioskuje się o wypłatę 407 900 zł.

Zdjęcia:

Przeczytano: 2368 razy.

Wydrukuj

Do góry