Inwestycje realizowane

11 października 2013 13:45 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej do siedziby KRUS.

Urząd Gminy w Gołuchowie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego przebudowy drogi na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Przebudowywana droga służy do obsługi mieszkańców, dojazdu do pól oraz dojazdu do Centrum KRUS.

Długość przebudowywanego odcinka – ok. 1,3 km, planowana szerokość drogi – 5,5 m, pobocza gruntowe o szer. 0,75 m.

Położona nawierzchnia składać się będzie z warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej wykonanej z betonu asfaltowego.

Prace związane z odwodnieniem polegają na oczyszczeniu i pogłębieniu przyległego do drogi rowu i przepustów pod zjazdami. 

Umowa na wykonanie robót została podpisana z firmą „Sidrog S.A.” z miejscowości Domaniew.

Koszt robót budowlanych wynosi ok. 378 tys. zł.

Inwestycja finansowana z budżetu Gminy Gołuchów.

Zdjęcia:

Przeczytano: 2049 razy.

Wydrukuj

Do góry