Inwestycje realizowane

27 czerwca 2012 11:14 | Inwestycje realizowane

Przebudowa targowiska w Gołuchowie

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane na terenie dotychczasowego „targowiska”. Wykonawcą prac będzie kaliskie przedsiębiorstwo BUDMAR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, Kalisz; które zostało wybrane w toku prowadzonego postępowania przetargowego. Inwestycja polegać będzie...

czytaj więcej »

27 czerwca 2012 11:14 | Inwestycje realizowane

Budowa świetlicy wiejskiej w Szkudli

Urząd Gminy w Gołuchowie ogłosił przetarg na budowę świetlicy w Szkudli. Jest to znaczna inwestycja zarówno pod względem finansowym jak i budowlanym, dlatego koniec realizacji przewidywany jest na przyszły rok. Budowana świetlica będzie miała za zadanie zaspokojenie potrzeb kulturalnych...

czytaj więcej »

25 czerwca 2012 13:45 | Inwestycje realizowane

Dostawa i montaż placu zabaw w Gołuchowskim Ośrodku Turystki i Sportu

W lipcu br. na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. Budowany plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Będzie miejscem bezpiecznej zabawy i aktywnego rozwoju fizyczno-społecznego dla wszystkich małych mieszkańców naszej...

czytaj więcej »

25 czerwca 2012 13:44 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, ul. Polna

Kolejną przebudowywaną drogą w naszej gminie jest ulica Polna w miejscowości Kościelna Wieś. Wartość inwestycji wynosi 94 668,73 zł brutto. Prace na odcinku 0,565 km wykonywane zostaną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz, z/s Ociąż,...

czytaj więcej »

25 czerwca 2012 13:43 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary

W maju br. rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Kucharach. W wyniku przeprowadzonego przetargunajkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz 62–800 Kalisz, ul. Noskowska 3–5. Przedsiębiorstwozaoferowało kwotę na realizację inwestycji:...

czytaj więcej »