Inwestycje realizowane

30 lipca 2014 12:56 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła i Kucharki

Rozpoczęła się przebudowa drogi w miejscowości Szkudła i Kucharki.

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę „Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.” z Kalisza. Wartość udzielonego zamówienia wynosi 286 693,81 zł.

Zakres rzeczowy prac obejmuje przebudowę dróg, które do tej pory miały nawierzchnię z brukowca. Szerokość przebudowywanych jezdni - 3 m, dodatkowo zostanie wykonane umocnienie poboczy o szer. 0,75 m. Istniejąca nawierzchnia brukowa zostanie wyrównana kruszywem, następnie położona podbudowa skropiona zostanie emulsją asfaltową oraz wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zamontowane zostaną progi zwalniające.

Inwestycja sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Gołuchów.

Przeczytano: 2223 razy.

Wydrukuj

Do góry