Inwestycje realizowane

29 października 2010 21:42 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi powiatowej na terenie położonym w miejscowości Pleszówka polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej

Rozpoczęta  w lipcu  2010 r. przebudowa drogi jest drogą łączącą miejscowości Brzezie, Pleszówka, Tursko. Budowany ciąg pieszo rowerowy umożliwia wyłączenie ruchu pieszych z pasa jezdnego.

Nawierzchnię ścieżki wykonano z kostki brukowej betonowej szarej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ścieżkę ograniczono obustronnie obrzeżem betonowym. Łączna długość ścieżki wynosi 1 432 m, a szerokość 2,0 m.

Budowę ścieżki zakończono w  październiku 2010 r. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 361.550,81 zł  i jest  dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przeczytano: 2433 razy.

Wydrukuj

Do góry