Inwestycje realizowane

29 października 2010 21:44 | Inwestycje realizowane

Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej

Zakres inwestycji dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych z terenu objętego rozbudową.

Teren objęty budową kanalizacji jest terenem przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącym rozbudowę już istniejącego osiedla. Obecnie teren stanowią grunty nieużytkowe w postaci wydzielonych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę.

Pod względem rozmiarowym zakres przedsięwzięcia przedstawia się następująco: sieć wodociągowa - 481 m, sieć kanalizacji sanitarnej – 447 m,

Koszt realizowanego zadania wyniesie 170.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w październiku 2010 r.

Przeczytano: 2569 razy.

Wydrukuj

Do góry