Inwestycje realizowane

02 stycznia 2015 11:28 | Inwestycje realizowane

Zakończona realizacja projektu przebudowy sali wiejskiej w Krzywosądowie oraz urządzenie placu zabaw i montaż trybuny przenośnej

 

1_ue_nowe_duzea.jpg         logo_prow.jpg                 

 

W miejscowości Krzywosądów zakończona została realizacja projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, pod nazwą „Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie”.
W ramach realizacji projektu dokonano rozbudowy sali wiejskiej. Prace budowlane objęły dobudowanie pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię węglową wraz z miejscem na skład opału oraz scenę. W całym obiekcie wykonana została instalacja centralnego ogrzewania oraz zmodernizowano instalację elektryczną. Wykonawcą przebudowy była firma Malbud z Kalisza.
Kolejnym elementem projektu było wykonanie placu zabaw. Plac zabaw wyposażony został w zestaw zabawowy składający się z wież, mostku, podestu, trapu, schodów wejściowych, zjeżdżalni, kratownicy, drabinek, gry kółko i krzyżyk oraz huśtawkę wagową, huśtawkę bujaną z dwoma siedziskami, huśtawkę typu sprężynowiec zabudowany i niezabudowany, ławkę, kosz na śmieci oraz tablice z regulaminem.  
Na terenie placu zabaw, wokół urządzeń zabawowych wyznaczona i wykonana została strefa bezpieczeństwa. Teren został ogrodzony.
W ramach zadania zakupiono i zamontowano także przenośne trybuny z 450 miejscami siedzącymi.
Wartość całego zadania wyniosła 392 491,58 zł.
Wartość dofinansowania w ramach projektu stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Gminy Gołuchów.
 

Zdjęcia:

Przeczytano: 2020 razy.

Wydrukuj

Do góry