Inwestycje realizowane

13 września 2017 07:51 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul. Borowskiego

W miejscowości Gołuchów przebudowana została ulica Borowskiego. Zakres prac obejmował m. in.: - wykonanie poszerzenia drogi do szerokości 5,5 m, - wzmocnienie nawierzchni i wykonanie nawierzchni bitumicznej, - ustawienie krawężnika, - wykonanie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów,...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:50 | Inwestycje realizowane

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotła gazowego w sali wiejskiej w Jedlcu

W sali wiejskiej w miejscowości Jedlec zostały wykonane prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotła gazowego. Zakres prac obejmował: 1. Instalację c.o. - przebicie otworów w ścianach - przejścia rur instalacyjnych, - montaż instalacji c.o. z rur i kształtek...

czytaj więcej »

13 września 2017 07:47 | Inwestycje realizowane

Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie

Zakres wykonywanych prac objął: - demontaż istniejącego pomostu, - montaż konstrukcji z pływaków, - montaż drewnianego podestu pomostu, - montaż drabinek oraz stanowiska ratowniczego Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DEKAR Dariusz...

czytaj więcej »

30 grudnia 2016 13:13 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec - etap 1

W miejscowości Jedlec zakończony został pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej. Etapem tym objęto tereny najbardziej zwartej zabudowy, czyli teren drogi do kościoła, centrum wsi, teren przy tzw. „czarnej drodze”, częściowo przy drodze powiatowej w kierunku Turska oraz przy drodze...

czytaj więcej »

25 listopada 2016 09:32 | Inwestycje realizowane

Przebudowa ulicy Mickiewicza, Żeromskiego i Asnyka w Gołuchowie

W miejscowości Gołuchów przebudowane zostały ulice Mickiewicza, Żeromskiego i Asnyka. Zakres wykonywanych prac objął wykonanie na ulicy Żeromskiego i Asnyka nowej warstwy ścieralnej, parkingu przy boisku, częściowo chodników przy drodze oraz wjazdów na posesje. Dodatkowo...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 09:16 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Słoneczna

W miejscowości Kościelna Wieś, na ulicy Słonecznej wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm, po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem o grubości 5 cm. Pobocza wzdłuż drogi zostały utwardzone kruszywem. Długość przebudowanego...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 09:14 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w Kucharach

W miejscowości Kuchary przebudowano drogę, na odcinku od placu przedsiębiorstwa Agro-Rami w kierunku parku. Zakres wykonywanych prac objął wykonanie podbudowy drogi z kruszywa oraz nawierzchni drogi składającej się z 4 cm warstwy wiążącej oraz 4 cm warstwy ścieralnej. Pobocza wzdłuż drogi...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 09:08 | Inwestycje realizowane

Budowa drogi w Kościelnej Wsi, osiedle Panorama Park

W miejscowości Kościelna Wieś wybudowano kolejny odcinek drogi gminnej na osiedlu Panorama Park – działka nr 977/23. Zakres wykonywanych prac objął wykonanie drogi o szer. 6 m z powierzchni z kostki brukowej. Przy wybudowanej drodze wykonano także chodnik dla pieszych oraz miejsca postojowe...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 08:48 | Inwestycje realizowane

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Kucharach

Zakończyła się budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach. W ramach prowadzonych prac położone zostały także częściowo nowe wykładziny wewnątrz obiektu. Zakres rzeczowy obejmował...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 12:43 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś

Zakończona została przebudowa ulicy Lotniczej w m. Kościelnej Wsi. Zakres rzeczowy przebudowy obejmował wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 m, z miejscowymi poszerzeniami na mijankach i na łukach drogi, na odcinku 1426 m, czyli od ulicy Poznańskiej do ulicy Długiej. Wzdłuż drogi wykonano...

czytaj więcej »