Inwestycje realizowane

19 października 2015 12:55 | Inwestycje realizowane

Remont drogi gminnej w Jedlcu

Zakończony został również remont drogi gminnej w miejscowości Jedlec, działka nr 131 i 132. Jest to odcinek drogi, odchodzący od drogi przy kościele w prawo, w kierunku pól. Droga służy do obsługi przyległych do niej terenów i jest drogą dojazdową do gruntów rolnych....

czytaj więcej »

19 października 2015 12:52 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, działka nr 1021. Jest to odcinek wzdłuż ogrodzenia cmentarza w kierunku miejscowego placu zabaw. Droga służy do obsługi przyległych do niej terenów i jest droga dojazdową do gruntów rolnych. Docelowo...

czytaj więcej »

07 września 2015 07:55 | Inwestycje realizowane

Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kościelnej Wsi

Z dniem 1 września dzieci w miejscowości Kościelna Wieś rozpoczęły naukę w nowo dobudowanym pomieszczeniu budynku w którym mieści się zespół szkolno-przedszkolny. Zakres rzeczowy obejmował dobudowę do istniejącego budynku pomieszczenia stanowiącego salę oraz pomieszczenia...

czytaj więcej »

07 września 2015 07:50 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kajew

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kajew. W ramach prac wykonano odcinek, który rozpoczął się od zjazdu z drogi powiatowej Bielawy – Ludwina, przy budynku przedszkola i dalej w kierunku drogi łączącej wsie Cieśle i Wszołów. Zakres przebudowy objął...

czytaj więcej »

19 czerwca 2015 13:09 | Inwestycje realizowane

Zakończono budowę PSZOK-u w Gołuchowie

Zakończyła się budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 294 006,68 zł. Wyposażenie obiektu zostało dostarczone przez Przedsiębiorstwo „STALPROFIL” z miejscowości Miechucino. Koszt wyposażenia...

czytaj więcej »

16 czerwca 2015 10:33 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogusław

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogusław. Zakres przebudowy obejmował wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową oraz ułożenie na dotychczasowym odcinku drogi gruntowej jezdni z nawierzchni bitumicznej. Długość przebudowanej drogi – 103 m. Zadanie zostało...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:21 | Inwestycje realizowane

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Szkudli

W miejscowości Szkudła wykonano 118 m przykanalików oraz 5 studni kanalizacyjnych. Koszt zadania – 14 914,86 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Gołuchów.

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:21 | Inwestycje realizowane

Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi

W miejscowości Kościelna Wieś wykonano - 134 m przykanalików sieci kanalizacyjnej, 19 studni przelotowych i przyłączeniowych oraz 16 przyłączy do posesji. Koszt zadania – 34 977,69 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja została sfinansowana...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:20 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie – ulica Gorgolewskiego

W Gołuchowie przy ulicy Gorgolewskiego wykonano 72 m kanału kanalizacji deszczowej wraz z 4 studzienkami. Przeprowadzone roboty wymagały odtworzenia nawierzchni parkingu z kostki betonowej. Koszt zadania – 33 685,47 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 09:20 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi – ulica Boczna

Zadanie objęło wykonanie kanału kanalizacji deszczowej o długości 169 m, 3 studzienek kanalizacyjnych oraz 4 wpustów ulicznych. Koszt zadania – 27 006,48 zł. Zadanie wykonane zostało przez Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa. Inwestycja została sfinansowana ze środków...

czytaj więcej »