Inwestycje realizowane

01 czerwca 2010 11:51 | Inwestycje realizowane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś zlewnia A, B, C, E

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007- 2013. Koszt realizacji inwestycji to 7.067.206,12 zł

Budowę rozpoczęto w czerwcu 2010 r. Obejmuje ona wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 12 847 m, kanalizacji ciśnieniowej o długości 3 567 m. Wykonanie podziemnych grupowych oraz przydomowych przepompowni ścieków 14 szt. oraz przykanalików 259 szt. o długości 1 614 m. Liczba mieszkańców objętych projektowaną kanalizacją to 1 532. W wyniku realizacji projektu miejscowość zostanie skanalizowana w 82,1%. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na sierpień 2012 r.

Przeczytano: 2474 razy.

Wydrukuj

Do góry