Inwestycje realizowane

16 sierpnia 2010 11:52 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej Gołuchów- Tursko

Inwestycja rozpoczęta w marcu 2010 r. Długość odcinka do przebudowy wynosi 1,863 km. Prace polegały na wykonaniu koryta, wywóz i rozplanowanie nadmiaru gruntu wraz z wykonaniem muld odwadniających. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych. Nawierzchnię ścieżki rowerowej wykonano z betonowej kostki brukowej.

Przebudowę drogi zakończono w sierpniu 2010 r. Koszt realizacji inwestycji to 376 126,00 zł Inwestycja realizowana w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013

Zdjęcia:

Przeczytano: 2254 razy.

Wydrukuj

Do góry