Inwestycje realizowane

23 stycznia 2014 16:23 | Inwestycje realizowane

Zakończona została przebudowa Szkoły w Kucharkach

Zakończona została przebudowa starego budynku szkoły w miejscowości Kucharki, która była realizowana w ramach Projektu pn.

„Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”.

W ramach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, Przedsiębiorstwo SŁAW-BUD Sławomir Kobylski z Jarocina. Umowa z wykonawca została podpisana 5 września 2012 roku. Prace zostały zakończone zgodnie z planowanym terminem – do końca grudnia 2013 roku.

Zakres rzeczowy przebudowy terenu obejmował:

- wymianę pokrycia z dachówki karpiówki,

- rynny i rury spustowej przy dachu z dachówki,

- obróbki dachowe przy dachu z dachówki,

- konserwację elementów więźby dachowej,

- wymianę instalacji odgromowej,

- przemurowanie kominów,

- remont elewacji ceglanej,

- opasek wokół budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymianę i wzmocnienia stropów,

- wymianę podłogi na gruncie,

- zabezpieczenie przed podsiąkaniem przez iniekcję grawitacyjną,

- roboty murarskie, tynkarskie i malarskie,

- montaż parapetów wewnętrznych,

- wymianę drzwi wewnętrznych,

- instalację hydrantową,

- przyłącza wodociągowe,

- podział budynku na strefy pożarowe,

- wymianę instalacji elektrycznej,

- instalację wodnokanalizacyjną,

- przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną,

- bieżni lekkoatletycznej 3 torowej o nawierzchni poliuretanowej,

- ogrodzenie terenu,

- wykonanie chodników i utwardzenie parkingu.

 

Zakres realizacji Projektu obejmował także zakup wyposażenia szkoły.

W ramach wyposażenia klas zakupiono m. in. ławki i krzesła w różnych rozmiarach w zależności od wieku dzieci, tablice szkolne, segmenty meblowe. Dostawa i montaż został wykonany przez przedsiębiorstwo EDU Pracownia Marcin Kościelak z Kalisza. Wartość zakupionego wyposażenia 39 946,71 zł.

Szkoła została wyposażona w materiały dydaktyczne, które mają ułatwić i uatrakcyjnić naukę dzieci. Wśród zakupionych elementów znajdują się pomoce i gry multimedialne, plansze dydaktyczne, plansze integracyjne z różnych przedmiotów szkolnych, pomoce terapeutyczne i korekcyjne. Dostawa została zrealizowana przez firmę Moje Bambino z Łodzi, za cenę 22 541,22 zł.

Wyposażono Szkołę w sprzęt komputerowy, oprogramowania, tablice interaktywne z projektorami i laptopami. Zakupiono 23 zestawy komputerów stacjonarnych, które stanowią wyposażenie pracowni multimedialnej oraz zestawy tablic interaktywnych zamontowane w 3 pomieszczeniach lekcyjnych. Wartość zakupionego sprzętu to 115 934,88 zł.  

Przeprowadzona inwestycja pozwoli uatrakcyjnić dzieciom naukę oraz czas spędzony w szkole. Przyjazne i kolorowe wnętrza, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne spowodują, że szkoła stanie się przyjazna i bezpieczna. Poprawi się komfort prowadzonych zajęć dydaktycznych i sportowych.

Realizacja projektu zapewni powstanie nowoczesnej bazy edukacyjnej, która:

- pozwoli dzieciom rozwijać zainteresowania i umiejętności zgodnie z potrzebami i możliwościami,

- zapewni dzieciom wszechstronny rozwój oraz dla grupy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z deficytami rozwojowymi właściwą i skuteczną terapię pedagogiczną,

- umożliwi nauczycielom stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych promujących aktywność dzieci podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

- udostępni nauczycielom wszystkich przedmiotów wykorzystanie komputerów podczas zajęć lekcyjnych,

- stworzy nieograniczone możliwości uatrakcyjniania pracy dydaktyczno – wychowawczej i rozszerzania oferty edukacyjnej w wyniku czego szkoła w środowisku stanie się centrum edukacji oraz kultury.

 Odbiór końcowy odbył się w dniu 23.12.2013 roku.

W dniu 17.01.2014 roku Inwestor decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie, otrzymał pozwolenie na użytkowanie przebudowanego obiektu.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, w ramach działania Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego.

 

Zdjęcia:

Przeczytano: 6577 razy.

Wydrukuj

Do góry