Inwestycje realizowane

19 października 2015 12:52 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi w Kościelnej Wsi

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Wieś, działka nr 1021. Jest to odcinek wzdłuż ogrodzenia cmentarza w kierunku miejscowego placu zabaw. Droga służy do obsługi przyległych do niej terenów i jest droga dojazdową do gruntów rolnych.
Docelowo wykonany został odcinek drogi o długości 100 m i 5 m szerokości. Prace obejmowały następujące etapy: wykonanie korytowania drogi, położenie podbudowy górnej i dolnej z tłucznia oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Usług Komunalnych z Gołuchowa.
Koszt inwestycji wyniósł 59 927,06 zł.

Kwota dofinansowania 22 500 zł.
Inwestycja jest współfinasowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków budżetu Gminy Gołuchów.

Zdjęcia:

Przeczytano: 2103 razy.

Wydrukuj

Do góry