Inwestycje realizowane

19 października 2015 12:55 | Inwestycje realizowane

Remont drogi gminnej w Jedlcu

Zakończony został również remont drogi gminnej w miejscowości Jedlec, działka nr 131 i 132. Jest to odcinek drogi, odchodzący od drogi przy kościele w prawo, w kierunku pól. Droga służy do obsługi przyległych do niej terenów i jest drogą dojazdową do gruntów rolnych.
Docelowo wyremontowany został odcinek drogi o długości 150 m i 3,5 m szerokości. Prace obejmowały wyrównanie i wzmocnienie podbudowy oraz położenie nawierzchni z asfaltobetonu.
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” z Kalisza.
Koszt inwestycji wyniósł 31 544,58 zł.
Kwota dofinansowania – 14 765 zł.
Zadanie jest współfinasowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz ze środków budżetu Gminy Gołuchów.

Zdjęcia:

Przeczytano: 1902 razy.

Wydrukuj

Do góry