Atrakcje

Woda: Pradoliny

Dolina rzeki Prosny

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów

Biegnący wzdłuż wschodniej granicy gminy korytarz ekologiczny doliny Prosny, oddzielony od reszty terenu gminy wyraźną skarpą o wysokości względnej sięgającej miejscami 20 m, stanowi obszar zalewowy, o dużych walorach przyrodniczych. Dolina Prosny jest siedliskiem wielu gatunków ptaków m.in. jaskółki brzegówki i zimorodków. Spotkać można również dzikie kaczki, bociany i czaple. Widoczne są ślady obecności bobrów. Dolina, to również miejsce występowania roślin chronionych i cennych zbiorowisk roślinnych. Nieodłącznym elementem krajobrazu doliny Prosny jest szachownica łąk i pól oraz wierzbowe aleje i wąwozy.

Rzeka Prosna była częścią Szlaku Bursztynowego przebiegającego od Adriatyku do Morza Bałtyckiego.

Rzeką Prosną prowadzi szlak kajakowy rozpoczynający się w Bogusławie i biegnący do miejscowości Nowa Wieś w gminie Gizałki, trasa liczy 25 km

Dorzecze Prosny przyciąga nie tylko kajakarzy, ale również wędkarzy, ornitologów, jak również malarzy i fotografików.