Atrakcje - Woda » Pradoliny

Kategoria: Woda » Pradoliny

Dolina rzeki Prosny

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów

Biegnący wzdłuż wschodniej granicy gminy korytarz ekologiczny doliny Prosny, oddzielony od reszty terenu gminy wyraźną skarpą o wysokości względnej sięgającej miejscami 20 m, stanowi obszar zalewowy, o dużych walorach przyrodniczych. Dolina Prosny jest siedliskiem wielu gatunków ptaków...

czytaj więcej »

Kategoria: Woda » Pradoliny

Dolina rzeki Ciemnej

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów

Dolina rzeki Ciemnej obejmująca obszar o powierzchni 3500 ha. W centralnej części gminy stanowi obszar chronionego krajobrazu. Granice jego wyznaczają: od wschodu: szosa kaliska od Kuchar do Macewa oraz strumień spod Jedlca (prawy dopływ Ciemnej) i rzeka Prosna na odcinku od Łaszkowa do Turska, od...

czytaj więcej »