Wiadomości

14 stycznia 2014 14:21 | Wiadomości

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów

 

 odbędzie się 16.01.2014r. /czwartek/, o godz. 11.00

 w sali nr 13 Urzędu Gminy w Gołuchowie

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów p. Jana Sobczaka.

2. Wystąpienie Wójta Gminy - p. Marka Zdunka.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów.

4. Ślubowanie Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów.

5. Wybór Komisji skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów:

1) Zgłaszanie kandydatów

2) Przeprowadzenie tajnego głosowania

3) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów prowadzenia Sesji od Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów.

8. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów:

1) Zgłaszanie kandydatów

2) Przeprowadzenie tajnego głosowania

3) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

9. Zamknięcie posiedzenia I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów.

Wójt

/-/Marek Zdunek

Przeczytano: 2833 razy.

Wydrukuj

Do góry