Komunikaty

18 listopada 2011 15:20 | Komunikaty

Informacja dla mieszkańców Kościelnej Wsi (Centrum)

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, iż zakończony został proces obejmujący wykonanie i rozruch kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w Kościelnej Wsi – Zlewnia A, B, (centrum Kościelnej Wsi). Osoby zainteresowane przyłączeniem się do powyższej sieci kanalizacyjnej proszone są o...

czytaj więcej »