Komunikaty

31 maja 2010 00:00 | Komunikaty

K O M U N I K A T w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego i ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Uwzględniając systematyczne obniżanie się stanu wód rz. Prosny na terenie Gminy Gołuchów oraz poprawą sytuacji hydrometeorologicznej z dniem 31 maja 2010r. od godz. 1530 odwołuje się alarm przeciwpowodziowy dla Gminy Gołuchów wprowadzony Zarządzeniem Nr 288/2010 Wójta...

czytaj więcej »

29 maja 2010 00:00 | Komunikaty

K O M U N I K A T w sprawie zgłoszenia strat powstałych w domach jednorodzinnych i mieszkaniach podczas klęski powodzi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że przyjmuje zgłoszenia strat powstałych w domach jednorodzinnych i mieszkaniach podczas klęski powodzi w 2010 r. Straty można zgłaszać osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie ul. Lipowa 1, pok. Nr 2 w...

czytaj więcej »

20 maja 2010 00:00 | Komunikaty

K O M U N I K A T W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gołuchów, iż od dnia 20.05.2010r. od godz. 15.00 do odwołania Zarządzeniami Nr 287/2010 z dnia 20.05. 2010r. oraz Nr 288/2010 z dnia 22.05.2010r. Wójta Gminy Gołuchów został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wystąpienia...

czytaj więcej »

20 maja 2010 00:00 | Komunikaty

K O M U N I K A T W SPRAWIE OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Zawiadamia się mieszkańców wsi: Bogusław, Bogusławice, Jedlec, Kościelna Wieś, Kuchary, Macew, Popówek, Tursko, iż od dnia 20.05.2010 roku godz. 15.00 do odwołania, Zarządzeniem nr 287/2010 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20.05.2010 roku został wprowadzony alarm...

czytaj więcej »