Komunikaty

19 sierpnia 2011 08:04 | Komunikaty

Możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Poznaniu Obszar: Województwo wielkopolskie Komunikat na I dobę Ważność: od godz. 08:00 dnia 19.08.2011 do godz. 08:00 dnia 20.08.2011 Zjawisko/Stopień...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2011 11:41 | Komunikaty

Składanie wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2011/2012 można pobierać i składać : • od dnia 1 sierpnia 2011 roku na fundusz alimentacyjny; • od dnia 1 września 2011 roku na świadczenia rodzinne. Wnioski będą wydawane i przyjmowane...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2011 13:44 | Komunikaty

Zasiłek rodzinny z tytułu urodzenia dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą...

czytaj więcej »