Komunikaty

10 czerwca 2011 18:59 | Komunikaty

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczace niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 16 czerwca 2011 roku na adres Urząd Gminyw Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub telefonicznie: 62 7617 017.

czytaj więcej »